Proiect ALEG

Creşterea calităţii şi accesului la educaţie în zona transfrontalieră prin promovarea abordării inovatoare a învăţării accelerate
ALEG 2SOFT/1.1/17
Instrumentul European de Vecintate (ENI)

► DESCRIERE PROIECT

Titlul proiectului:

”Creșterea calității și accesului la educație în zona transfrontalieră prin promovarea abordării inovatoare a învățării accelerate” – ALEG

Nr. proiectului: 2SOFT/1.1/17

Perioada de implementare: 01.10.2020 – 31.03.2022

Scop: Creșterea calității, eficienței și accesului la educație în zona transfrontalieră prin promovarea abordării inovatoare a învățării accelerate.

OBIECTIVE

→ Stabilirea unei colaborări transfrontaliere autentice prin schimb de experiență în domeniul învățării accelerate pentru specialiștii care lucrează cu copii și familii;

→ Crearea a 2 Centre de Resurse pentru Învățarea Accelerată (1 în România și 1 în Republica Moldova) în scopul dezvoltării și aplicării a 3 programe de educație non-formală;

→ Promovarea activităților non-formale de învățare accelerată în rândul a 500 copii și 200 cadre didactice din 20  școli din mediul rural.

BENEFICIARI

→ 10 specialiști din 2 organizații din zona transfrontalieră;

→ 120 copii beneficiari ai celor 3 programe de învățare accelerată în zona transfrontalieră;

→ 500 copii și 200 cadre didactice din 20 școli din mediul rural din zona transfrontalieră.

REZULTATE AȘTEPTATE

2 Centre de Resurse pentru Învățarea Accelerată create și dotate în România și Republica Moldova; (Centrele vor fi amenajate și dotate cu tehnica necesară pentru stimularea activității creierului la copii, creând anturajul potrivit pentru activitățile de învățare, alternate cu momente de relaxare și divertisment).

3 Programe de Învățare Accelerată elaborate și aplicate simultan în cele 2 centre de resurse în activități cu 120 copii din grupul țintă;

1 Ghid de bune practici, cu descrierea colaborării transfrontaliere dintre cele 2 instituții în domeniul învățării accelerate, elaborat și accesibil tuturor profesioniștilor din domeniul educațional (Cele 2 echipe de specialiști din România și Republica Moldova vor analiza în profunzime conceptul de Învățare Accelerată pentru a pune la dispoziția profesioniștilor din domeniu un Ghid comprehensiv, cu metode și tehnici de lucru cu copiii de diferite vârste, pentru a contribui la îmbunătățirea funcționalității creierului și pentru a spori capacitatea de memorizare și învățare. Bazându-se pe cele studiate, specialiștii din cele 2 echipe vor elabora 3 Programe de Învățare Accelerată, care vor fi aplicate, în ambele țări, timp de 8 săptămâni.);

500 copii și 200 cadre didactice din 20 școli din zonele rurale din România și Republica Moldova au un nivel sporit de cunoaștere a învățării accelerate (Ulterior, conceptul de învățare accelerată va fi promovat pe scară largă, în rândurile cadrelor didactice din 20 școli din localitățile rurale din România și Republica Moldova, prin intermediul unor sesiuni de prezentare pentru pedagogi și, în paralel, organizarea unor activități concrete pentru copii.).

Programe de învățare accelerată

O echipă de profesioniști din România și Republica Moldova va crea și testa 3 Programe de învățare accelerată pentru diverse categorii de copii (3-6 ani, 7-11 ani și 12-15 ani):

→ Dezvoltarea abilităților de învățare la preșcolari;

→ Învață să înveți Repede și Ușor;

→ Limba Engleză și Italiană Rapid și Distractiv;

Aceste programe se vor desfășura în cadrul Centrelor de Resurse Educaționale ale partenerilor de proiect și vor fi disponibile, gratuit, pentru copiii din municipiul Iași și Chișinău. În același timp, programele de învățare accelerată vor constitui un adevărat suport pentru părinți și profesori dezvoltând abilități de învățare independentă la copii.

• Programul ”Dezvoltarea abilităților de învățare la preșcolari” este destinat preșcolarilor, pentru a-i ajuta să se încadreze mai ușor în noul context, pregătindu-i pentru școală. Accentul se va pune pe implicarea și dezvoltarea celor 5 simțuri. Astfel, vor fi organizate activități de facilitare a procesului de memorare; de îmbogățire a vocabularului, activități de dezvoltare a citirii și activități de dezvoltare a creativității și a abilităților muzicale care vor fi alternate cu pauze de joc și tehnici de dezvoltare a abilităților sociale.

• Programul Limba Engleză și Italiană Rapid și Distractiv” este destinat copiilor de 7-11 ani și se va axa pe metode interactive și distractive de asimilare a vocabularului autentic din limba străină.
S-a demonstrat că, cu cât mai devreme începi să studiezi o limbă străină, cu atât mai ușor ea este deprinsă, iar forma ludică și practică de învățare a acesteia îi va face pe copii să asimileze vocabular nou, făcând asocieri cu mediul înconjurător. De aceea, accent se va pune pe dezvoltarea competențelor lingvistice de bază, asimilarea limbajului vorbit/să poată ține o conversație, dezvoltarea abilităților de autoprezentare într-o limbă străină (engleză sau italiană);

Coordonatorii de programe vor folosi poezii, povești, cântece, jocuri de rol pentru deprinderea frazelor autentice din limba străină. Astfel, la sfârșitul cursului, copiii vor fi în stare să vorbească despre sine, în limba străină.

• Programul ”Învață să înveți Repede și Ușor” este prevăzut pentru elevii care încep și finalizează ciclul gimnazial. Pe de o parte, acest program, îi va ajuta pe elevii claselor a V-a să facă față fluxului mare de informații datorită pasajului de la ciclul primar la cel gimnazial. Pe de altă parte, îi va ajuta pe absolvenții claselor VII-a și a VIII-a să-și structureze bine informația și să se concentreze asupra momentelor importante în procesul de pregătire pentru examenele de absolvire.

La fel, accentul va fi pus pe activități de stimulare a scrisului și tehnici rapide de calcul. Copiii vor învăța cum să învețe relaxat și fără stres, vor învăța cum să se adapteze fluxului mare de informații și cum să gestioneze corect pauzele, cum să evite plictiseala. Aici vor afla cum să-și identifice propriul stil de învățare și cum să-și gestioneze gândirea negativă asociată eșecului.

La finele programului copii vor reuși să devină mai independenți și cel mai important vor ști cum să-și monitorizeze propriul progres.

► IMPLEMENTARE PROIECT
Evenimentul de lansare

Startul oficial al proiectului a fost dat de cei doi Parteneri în luna decembrie 2020 în prezența profesioniștilor în domeniul educațional precum și a părinților viitorilor beneficiari.

Cele două evenimente de lansare au avut drept scop prezentarea proiectului și a celor 3 Programe de învățare accelerată care vor fi create și testate pe perioada de realizare a proiectului. Programele sunt adresate pentru diverse categorii de vârste (5-6 ani, 7-11 ani și 12-15 ani), respectiv: Dezvoltarea abilităților fundamentale ale preșcolarilor, Învață să înveți rapid și ușor și Stăpânește o limbă străină rapid și distractiv.

Partenerul principal, Centrul de Resurse pentru Educație și Familie ”Doxamus”, a organizat la Iași, evenimentul de lansare pe 11 decembrie 2020, într-un format extins la care au participat peste 45 cadre didactice din municipiu.

Doamna psihoterapeut dr. Mirela Claudia Dracinschi, managerul proiectului, a făcut cunoscut conceptul în fața specialiștilor: ”Învățarea accelerată e un concept deja răspândit în lume și a apărut inițial ca o reacție la învățământul tradițional care era foarte consumator de resurse și tindea să extindă pe o perioadă de timp foarte mare însușirea unor noțiuni sau abilități. Derivă din ceea ce Lozanov numea sugestopedie, acesta reușind la sfârșitul anilor ‘60 să faciliteze asimilarea unui număr semnificativ mai mare de cuvinte din limbi străine într-o perioadă de timp mai scurtă folosind tehnici de relaxare și muzică adecvată. Actualmente, acest concept a devenit unul foarte profund, translând rezultate experimentale ale cercetărilor din neuroștiințe despre modul în care mintea umană procesează informația și învață către procesul didactic, evidențiind aspecte practice care duc la accelerarea învățării”.

Alături de profesioniști a participat și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, prof. dr. Genoveva Farcaş, care a subliniat importanța unor astfel de inițiative educaționale, având în vedere faptul că zona de învățământ online a generat alte nevoi pentru elevi. „… Acest proiect este extrem de ambițios deoarece îi va determina pe elevii de vârstă școlară mică, pe elevii de gimnaziu să se recalibreze, să reînceapă învățarea strategiilor de «a învăța să înveți». Este o perioadă extrem de sensibilă pentru învățământul românesc și nu numai, avem nevoie de astfel de inițiative educaționale, având în vedere faptul că zona aceasta de învățământ online a generat alte nevoi pentru elevii noștri".

Partenerul din Republica Moldova, A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini, a realizat evenimentul de lansare pe 15 decembrie 2020, în format on-line/Zoom la care au participat peste 30 cadre didactice și părinți. Dna Stela Vasluian, director de filială a accentuat actualitatea învățării accelerate în această perioadă, devenită și mai complicată din cauza învățării la distanță și, implicit, de lipsa contactului fizic dintre elev și învățător, de lipsa, în foarte multe cazuri, a gadgeturilor care i-ar putea asigura elevului nu doar prezența la lecții, dar și pregătirea ulterioară a temelor. ”Am considerat important să venim în ajutorul celor care întâmpină dificultăți de încadrare în procesul educațional, care vor să deprindă tehnici și instrumente noi de învățare pentru a-și valorifica la maxim toate resursele și potențialul, profitând de condițiile mediului înconjurător”, a menționat.

Vizita pregătitoare

Ținând cont de situația epidemiologică din cele 2 țări cauzată de răspândirea virusului SARS-COV2 și restricțiile de călătorie din această perioadă, cu o notificare preventivă făcută către STC, partenerii au organizat întâlnirea în format ONLINE, pe platforma ZOOM la sfârșitul lunii decembrie (28-29.12.2020).

Pe parcursul celor 2 zile de lucru au fost discutate următoarele subiecte:

1. Evaluarea stadiului îndeplinirii activităților desfășurate până în prezent: angajare personal, comunicare și vizibilitate, achiziții, eveniment de lansare.

2. Aspecte tehnice și financiare legate de implementarea proiectului;

3. Proceduri de achiziții specifice proiectului;

4. Selectarea tipurilor de aparate de stimulare cerebrală potrivite pentru activitățile de învățare accelerată.

Cele două echipe au parcurs întreaga aplicație de proiect, inclusiv matricea logică verificând respectarea termenilor limită stabiliți, a indicatorilor și a surselor de verificare pentru fiecare activitate în parte.

Grupul de Activități (GA) 1 (Project Management) – cei doi parteneri au stabilit reguli clare de comunicare și coordonare, auto-monitorizare, raportare și evaluare. A fost stabilită o periodicitate a întâlnirilor de coordonare între echipele de management ale celor doi parteneri, precum și între echipele tehnice specifice, cum ar fi managerii financiari, coordonatorii de programe educative. GA 2 – (Planul de Informare și Comunicare) s-a constatat că Planul de Comunicare și Vizibilitate, care conține toate materialele ce urmează a fi elaborate, căile de comunicare și promovare a proiectului și perioada de implementare a diverselor activități de informare a fost realizat în proporție de 80%. GA 3 (Crearea celor 2 centre de resurse și dezvoltarea și promovarea programelor de învățare accelerată) – cele 2 echipe au început procesul de documentare și fundamentare științifică a conceptului de învățare accelerată pentru a putea începe lucrul la crearea nemijlocită a celor 3 programe.

O atenție deosebită a fost acordată dotării și amenajării spațiilor din cadrul celor 2 centre de resurse pentru învățarea accelerată precum și procedurii de achiziționare a dispozitivelor de stimulare cerebrală.

Totodată au fost puse în discuție aspecte tehnice legate de procedurile aplicate pentru implementarea corectă și, ulterior, pentru raportarea proiectului, atât din punct de vedere narativ cât și financiar. Managerii financiari din cele 2 organizații vor continua să mențină o comunicare cât se poate de frecventă pentru a coordona fiecare activitate, evitând astfel erorile tehnice.

Centrul de resurse pentru
educaţie şi familie Doxamus

Mun. Iaşi, str. Bălţi 2A, România
Tel. + 40 742154545
doxamus@yahoo.com
brainfitness.ro

A.O. Filiala din Moldova
a Asociaţiei Amici dei Bambini
Mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 13 of. 82
Republica Moldova
Tel. +373 22 59 59 31
chisinau@aibi.it